Allmänna villkor

Hemie Sveriges AB’s villkor för dig som användare av tjänster på Hemie.se eller mobilapplikationen Hemie. Utöver dessa villkor gäller även som användare Hemie Sveriges AB:s vid var tid gällande cookiepolicy och sådana villkor som kan komma att tillhandahållas av Hemie Sverige AB separat. Genom att registrera dig på Hemie godkänner du följande villkor.

‍1. Annonsering
När du registrerar dig på Hemie får du möjlighet att annonsera din bostad på Hemie. Utöver annonsering ingår också matchningssystem i tjänsten. Vårt syfte med tjänsten är att hjälpa människor att byta, hyra ut och hitta bostäder. För tjänsten annonsering gäller särskilt vad som anges här under punkt 1 och i övrigt vad som framgår av dessa allmänna villkor.

Garanti
Hemie lämnar inga garantier för att du lyckas byta din bostad via tjänsten. Vi lämnar inte heller några garantier för hur många bytesförslag och/eller matchade byten du får.
Hemie lämnar heller inga garantier att du hittar en bostad eller en bostadssökande.

Innehåll
Du ansvarar själv för den information och det material som du publicerar. Det är enligt svensk lag förbjudet att erbjuda eller kräva pengar för byte av hyresrätter. Marknadsföring av egen eller annan verksamhet i annonstexter eller meddelanden på sajten och appen är förbjudet. Annonsens bostadsfakta måste överensstämma med hyreskontraktet/objektsbeskrivningen.

Hemie Sverige AB förbehåller sig rätten att:

– granska samtliga annonser
– ändra i annonsens innehåll om det kan anses olämpligt eller inte följer reglerna för annonsering,
– inaktivera annonser eller stänga av användare som inte följer reglerna för annonsering,
– spara information du angivit om dig själv, din lägenhet och önskemål, och
– publicera aktiva annonser, samt tillhörande bilder, på andra platser än Hemie.

Slumpvisa kontroller genomförs fortlöpande.

Kostnadsfritt användande
Som användare av tjänsten erbjuder vi att testa tjänsten utan krav på betalning. Syftet är att användare ska kunna testa och använda tjänsten utan krav på betalning

Prenumeration

När du uppgraderar till Premium så startas automatiskt ett abonnemang och du godkänner att din annons förnyas automatiskt med valt antal dagar (30, 90 eller 180) tills den dagen du väljer att avsluta din abonnemang.. Det är ingen bindningstid; du kan när som helst avsluta det.

Prishöjningar

Du godkänner även eventuella prishöjningar som kan komma att ske under din prenumerationstid. Prishöjningar kommer alltid att kommuniceras till betalande användare minst 14 dagar före faktiskt höjning. Det är ingen bindningstid på ditt abonnemang; du kan när som helst avsluta det.

Drift
Din bytesannons kan publiceras på söksidor eller andra kanaler. Hemie ansvarar inte för eventuella brister i informationen vi tillhandahåller eller för eventuella driftstopp eller buggar som kan uppstå.

Garanti
Hemie Sverige AB garanterar inte att ditt önskade byte godkänns av berörd hyresvärd. Vi vill också upplysa dig om att villkor för beviljande av önskat byte följer av lag.

6. Personuppgiftshantering
Hemie Sverige AB:s tillgång till dina personuppgifter enligt vad som anges i dessa villkor är en förutsättning för din användning av Hemie och en förutsättning för tillhandahållandet av våra tjänster. Om du inte kan godta vår behandling av dina personuppgifter eller våra allmänna villkor ber vid dig att avstå från annonsering och att i övrigt använda Hemie.

Hemie Sverige AB samlar in, registrerar, sparar och behandlar i övrigt personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig på Hemie, lägger ut en annons, skapar en bevakning av annonser, svarar på en annons, anmäler bytesansökan eller utför andra aktiviteter inom ramen för tjänsterna på Hemie.

Hemie Sverige AB behandlar även personuppgifter som samlas in när du använder olika tjänster på Hemie, t ex registrerar Hemie Sverige AB vilka funktioner du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på Hemie samt din ungefärliga geografiska position bl.a. baserat på den IP-adress du använder. Därutöver kan Hemie Sverige AB få information från andra källor t ex från annonsörer av reklam, analys och mätverktyg samt andra leverantörer och partners.

Behandling av personuppgifter vid ansökan om hyreslägenhet för student och ungdomsbostäder

Genom att inkomma med en ansökan till Hemie Sverige AB accepterar du att vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt andra tillämpliga dataskyddslagstiftningar. Vi värnar om ditt dataskydd och tar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras med största möjliga säkerhet.

För att effektivisera hanteringen av din ansökan och för att tillhandahålla den service som du förväntar dig, delas dina uppgifter med vår nära samarbetspartner, Studentbostäder i Norden AB. Eftersom Hemie Sverige AB agerar som en länk mellan intressenter och hyresvärden Studentbostäder i Norden AB, är detta informationsutbyte en väsentlig del av processen.

Vid en ansökan om hyreskontrakt kan Hemie Sverige AB även komma att göra en kreditupplysning för att säkerställa din betalningsförmåga. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer för kreditupplysningar.

Skulle du vid något tillfälle önska tillgång till, korrigering av, eller radering av dina personuppgifter, ber vi dig att omedelbart kontakta både Hemie Sverige AB och Studentbostäder i Norden AB. Detta för att säkerställa att alla dina uppgifter hanteras i enlighet med dina önskemål och rättigheter enligt GDPR.

Policy för marknadsföring och annonsering på Hemie Sveriges AB

1. Definition och tillämpningsområde
I enlighet med Marknadsföringslagen (2008:486) § 1, avses med denna policy att reglera alla former av marknadsföringsaktiviteter, definierade som reklam och andra åtgärder inom näringsverksamhet, som syftar till att främja försäljning av eller tillgänglighet till produkter och tjänster. Denna policy tillämpas på all marknadsföring och annonsering som utförs på Hemie Sveriges AB:s digitala plattformar, oavsett om den är riktad mot vinstdrivande företag, icke vinstdrivande organisationer, eller andra verksamheter.

2. Förbud mot otillbörlig marknadsföring
Enligt Marknadsföringslagen (2008:486) §§ 6-10, 12 och 17, är all otillbörlig marknadsföring förbjuden. Detta inkluderar marknadsföring som är vilseledande, aggressiv, strider mot god marknadsföringssed, eller på annat sätt är otillbörlig i den mening att den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. Denna policy tillämpas strikt för att skydda användarna och upprätthålla en rättvis och transparent marknad.

3. Sanktioner vid överträdelse
I enlighet med Marknadsföringslagen (2008:486) § 23, vidtas sanktioner vid överträdelse av denna policy. Detta kan innefatta rättsliga åtgärder såsom förbud mot fortsatt marknadsföring samt utkrävande av böter. Hemie Sveriges AB förbehåller sig rätten att ta ut en sanktionsavgift om 200 SEK per dag för varje dag en otillåten annons är publicerad på våra plattformar.

4. Användarens ansvar och samtycke
Genom att registrera sig och använda Hemie Sveriges AB:s tjänster, förbinder sig användaren att följa denna policy och erkänner att överträdelse kan leda till rättsliga följder samt ekonomiska sanktioner. Användaren ansvarar för att all marknadsföring och annonsering som denne utför på plattformarna är i enlighet med gällande lagstiftning och dessa riktlinjer.


Denna policy är utformad för att säkerställa en ansvarsfull och laglig användning av Hemie Sveriges AB:s plattformar och skydda såväl konsumenter som näringsidkare från otillbörlig marknadsföring, i enlighet med svensk lagstiftning.

Personuppgiftshantering – annonsering

Rättslig grund och ändamålen med behandlingen

‍Hemie Sverige AB behandlar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress, telefonnummer), betalningsinformation och tekniska uppgifter om din utrustning (t ex ip-adress, Device-id, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) samt information i din annons såsom bilder och text för att kunna fullgöra avtalet med dig. Det innebär att Hemie Sverige AB skapar en inloggningsfunktion, säkerställer din identitet, upprätthåller korrekta och uppdaterade uppgifter, hanterar dina val (din profil och inställningar), möjliggör för dig att publicera och bevaka annonser, hanterar betalning i samband med att du använder tjänsten, hanterar och besvarar kommunikation från dig samt förhindrar och utreder missbruk av tjänsten, förhindrar försök till olovlig inloggning eller andra åtgärder som är förbjudna i lag eller enligt våra allmänna villkor samt förbättrar vår IT-miljö mot angrepp och intrång. Ändamålen med behandlingen är att tillhandahålla och administrera tjänsten Hemie, att administrera och besvara kommunikation från dig samt att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten.

Därutöver kan vi komma att behandla dina personuppgifter, såsom ålder, kön, bostadsort, korrespondens och feedback avseende tjänsten, köp- och användargenererad data, tekniska uppgifter om din utrustning (t ex ip-adress, Device-id, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) och information om hur du har interagerat med oss med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det innebär att Hemie Sverige AB anpassar tjänsten för att bli mer användarvänlig, tar fram underlag för att förbättra vår verksamhet och analyserar de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Ändamålen med behandlingen är att utvärdera, utveckla och förbättra vår verksamhet. Behandlingen av dina personuppgifter sker i så fall för att uppfylla vårt berättigade intresse att förbättra din användarupplevelse och att utvärdera, utveckla och förbättra verksamheten. Baserat på en intresseavvägning kan vi också komma att behandla dina personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress och telefonnummer) för att tillhandahålla dig erbjudanden, nyheter och inspiration. Behandlingen sker i så fall för att uppfylla vårt berättigade intresse av att hålla kontakt med våra abonnenter, att marknadsföra vår tjänst mot våra abonnenter och att skapa ett mervärde för våra abonnenter. Även vår publicering av aktiva annonser, samt tillhörande bilder, på andra platser än Hemie sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen sker i så fall för att uppfylla vårt berättigade intresse av att ge dig ytterligare publicitet för din annons, att marknadsföra tjänsten och att förbättra din upplevelse av tjänsten.

I övrigt kan dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress och telefonnummer), betalningsinformation och korrespondens komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Det innebär sådan hantering som är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

Hemie använder sig vidare av olika e-post-funktioner för att underlätta för våra annonsörer samt för oss på Hemie. Användning av dina personuppgifter för sådan e-post och sms förutsätter att du samtyckt till behandlingen. Har du lämnat ett sådant samtycke kan du när som helst återkalla det genom att avanmäla dig härifrån på ditt konto eller kontakta oss, info@hemie.se. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar inte den behandling av dina personuppgifter som har förekommit innan du återkallar samtycket.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan komma att lämnas

‍Hemie Sverige AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra bolag inom samma koncern som Hemie Sverige AB och till av Hemie Sverige AB anlitad leverantör för behandling för vår räkning enligt de ovan angivna ändamålen. Hemie Sverige AB är ansvarigt för att eventuell behandling av dina personuppgifter, som sker av sådan leverantör, sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast för de ändamål som beskrivs i dessa villkor.

Till exempel kan Hemie Sverige AB komma att lämna ut dina uppgifter till betalningstjänstleverantörer, fakturatjänstleverantörer och i förekommande fall inkassotjänstleverantörer i syfte att hantera betalningar för ditt användande av tjänster inom ramen för Hemie och till systemleverantörer och datalagringsleverantörer. Därutöver kan dina uppgifter även komma att lämnas ut till andra partners såsom reklamkunder samt analys- och mätverktyg i syfte att förbättra din användarupplevelse och våra tjänster samt att tillhandahålla dig relevanta annonser och personliga erbjudanden då du besöker Hemie men även i syfte att ge dig relevanta och personliga annonser från oss då du besöker andra webbplatser.

Hemie Sverige AB kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, t ex statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott, och företag som erbjuder betalningslösningar (t ex kortinlösande företag, banker och andra betalningstjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring och gallring av personuppgifter

‍Till den del dina personuppgifter behandlas utanför det grundlagsskyddade området för Hemie gallras eller anonymiseras de i samband med att ditt abonnemang avslutas eller då ditt abonnemang har varit inaktivt i 24 månader, och vad avser information insamlad för att administrera och besvara kommunikation från dig 12 månader efter det att ärendet som kommunikationen rör har avslutats, vad avser information insamlad för att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten inom 24 månader efter insamlandet. Dina personuppgifter kan komma att sparas efter att ditt abonnemang har avslutats om krav på ytterligare lagring finns i andra lagar som t ex bokföringslagen.

Personuppgiftshantering – Bytesansökan

Rättslig grund och ändamålen med behandlingen

‍Hemie Sverige AB behandlar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress, telefonnummer), folkbokföringsadress, civilstånd och uppgifter om familjemedlemmar (t ex maka/make, partner eller sambo samt barn i hushållet), uppgifter om din inkomst och underlag härför (t ex utbetalning av lön, utbetalning av studiemedel eller ersättning från försäkringskassan), uppgifter om din arbetsgivare och din anställning, uppgifter om ditt hyresförhållande och din hyreshistorik, ditt bytesskäl och uppgifter om din ekonomiska situation i övrigt (t ex kreditupplysning) samt betalningsinformation och tekniska uppgifter om din utrustning (t ex ip-adress, Device-id, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) för att kunna fullgöra avtalet med dig.

Därutöver kan vi komma att behandla dina personuppgifter, såsom ålder, kön, bostadsort, korrespondens och feedback avseende tjänsten, köp- och användargenererad data, tekniska uppgifter om din utrustning (t ex ip-adress, Device-id, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) och information om hur du har interagerat med oss med stöd av en s.k. intresseavvägning.Det innebär att Hemie Sverige AB anpassar tjänsten för att bli mer användarvänlig, tar fram underlag för att förbättra vår verksamhet och analyserar de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Ändamålen med behandlingen är att utvärdera, utveckla och förbättra vår verksamhet. Behandlingen av dina personuppgifter sker i så fall för att uppfylla vårt berättigade intresse att förbättra din användarupplevelse och att utvärdera, utveckla och förbättra verksamheten.

I övrigt kan dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress och telefonnummer), uppgifter i bytesansökan, betalningsinformation och korrespondens komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Det innebär sådan hantering som är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan komma att lämnas

‍Hemie Sverige AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra bolag inom samma koncern som Hemie Sverige AB och till för bytesansökan angivna hyresvärdar.Därutöver kan din information komma att lämnas ut till av Hemie Sverige AB anlitad leverantör för behandling för vår räkning enligt de ovan angivna ändamålen. Hemie Sverige AB är ansvarigt för att eventuell behandling av dina personuppgifter som sker av sådan leverantör sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast för de ändamål som beskrivs i dessa villkor.

Till exempel kan Hemie Sverige AB komma att lämna ut dina uppgifter till kreditupplysningsleverantörer i syfte att möjliggöra din bytesansökan och till betalningstjänstleverantörer, fakturatjänstleverantörer samt i förekommande fall inkassotjänstleverantörer i syfte att hantera betalningar för ditt användande av tjänsten. Därutöver kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till leverantörer av e-signeringsplattformar, avtalshanteringsystemleverantörer och datalagringsleverantörer samt till andra partners såsom reklamkunder samt analys- och mätverktyg.

Hemie Sverige AB kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, t ex statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott, och företag som erbjuder betalningslösningar (t ex kortinlösande företag, banker och andra betalningstjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring och gallring av personuppgifter

‍De personuppgifter som Hemie Sverige AB behandlar när vi utför uppdrag inom tjänsten gallras eller anonymiseras 24 månader efter det att uppdraget slutförts i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden och vad gäller information insamlad för att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten samt för att utvärdera, utveckla och förbättra verksamheten inom 24 månader efter insamlandet.

Dina personuppgifter kan komma att sparas efter utgången av ovan angivna tidsperioder om krav på ytterligare lagring finns i andra lagar som t ex bokföringslagen.

Personnummer
Hemie Sverige AB minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt. Vi kommer därmed bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Cookies
Hemie använder också funktionella och analys-/marknadskakor på webbsidan. Analys-/marknadskakor används för statistik- och marknadsföringsändamål samt för produktutveckling i syfte att kunna ge dig bra råd och tips om tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende när du använder våra tjänster samt i syfte att analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra Hemie, erbjudanden och tjänster. Användning av dina personuppgifter för detta ändamål (dvs. webbanalys och beteendemarknadsföring online) baseras också på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att hantera din cookieinställning i din webbläsare.

Överföring till tredje land
Hemie Sverige AB kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land (dvs. länder utanför EU/EES) genom användning av vissa tjänster (listade nedan). Dessa tjänster har vidtagit lämpliga och passande skyddsåtgärder genom sin Privacy-Shield certifiering och tillförsäkrar genom Hemie Sverige AB:s avtal med tjänsterna en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. För mer information om dessa skyddsåtgärder se:

Google Inc —https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/frameworks/
Facebook Inc —https://www.facebook.com/about/privacyshield
Zendesk Inc —https://www.zendesk.co.uk/company/customers-partners/eu-data-protection/#privacy-shield

‍Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje land för det fall de av Hemie Sverige AB anlitade tjänsteleverantörerna i sin tur anlitar underleverantör för utförande av tjänsterna. Våra tjänsteleverantörer kommer i så fall att säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå därigenom uppnås.

Rätt till tillgång till personuppgifter, rättelse m.m.
Du har rätt att få information om och en kopia av dina personuppgifter som behandlas av Hemie Sverige AB. Du har även rätt att begära att Hemie Sverige AB rättar, som du anser är felaktiga eller ofullständiga, blockerar, begränsar eller raderar dina personuppgifter.

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av Hemie Sverige AB i ett allmänt maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Hemie Sverige AB, har du även rätt att få dina personuppgifter som behandlas hos Hemie Sverige AB överförda till en annan personuppgiftsansvarig, t ex om du byter till en annan tjänst som liknar Hemie.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor kring vår behandling kan du skriva till oss på info@hemie.se

Rätt att inge klagomål
Om du anser att Hemie Sverige AB:s behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen kan du ge in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://www.imy.se/.

Personuppgiftsansvar
Hemie Sverige AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter

7. Oegentligheter i appen eller webbsidan
På Hemie gäller samma regler som överallt annars. Svarta pengar, olaga hot, diskriminering, trakasserier och kränkningar är strikt förbjudet och inte minst olagligt. Hemie Sverige AB förbehåller sig rätten att läsa alla konversationer på sajten, i syfte att stoppa t.ex. otillåten handel mellan bytare.

Kontakta vår kundtjänst om du upplever att du blivit utsatt för något av ovanstående.

Inkludera så mycket information du kan när du kontaktar oss. För att vi ska kunna agera är det viktigt att detta finns i skrift, skärmdump, via e-brev, sms eller meddelande-funktionen på sajten samt att vi får annonsnummer till vår uppföljning av ärendet. Står ord mot ord är det dessvärre svårt att vidta åtgärder från vår sida.

Det är inte tillåtet att använda Hemie Sverige ABs plattformar för att marknadsföra eller länka till konkurrerande plattformar och tjänster. Hemie Sverige AB förbehåller sig rätten att inaktivera konton som inte följer uppsatta riktlinjer och de allmänna villkoren.Maila oss på info@hemie.se om du har något att rapportera gällande detta eller om du vill ha mer information.

8. Ändring av allmänna villkor
Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera och förändra våra allmänna villkor. Uppdateringar av våra allmänna villkor publiceras på Hemie och den senaste versionen av allmänna villkor finns alltid på Hemie. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras du alltid på Hemie och via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna. Om de uppdaterade allmänna villkoren inte godkänns av dig har du alltid rätt att avsluta ditt abonnemang.

9. Bolagsinformation
Hemie Sverige AB. Vasagatan 13A, 172 67 Sundbyberg.