Det är 12 månaders hyra. Men tänk på det som 11 månader eftersom vi bjuder på den första månadshyran!