Ja, det finns ett garage i närheten som används för besöksparkering. Om du har bil, kan du ansöka om en boendeparkering. Adressen ligger inom det aktuella parkeringsområdet, men du kan läsa mer om detta på den kommunala hemsidan eller kolla med oss för mer detaljerad information.