Läget på våra lägenheter kan bäst beskrivas som “första parkett”. Det är verkligen en plats som är svår att överträffa när det kommer till läge.