Campus Star betonar gemenskap och erbjuder därför generösa gemensamma ytor som gym, studierum och en föreläsningssal.