När får man byta sin hyreslägenhet?

Hyreslagen säger att en hyresgäst måste ha hyresvärdens samtycke till lägenhetsbytet. Om hyresvärden nekar samtycke kan också hyresgästen vända sig till hyresnämnden för att ansöka om tillstånd till bytet. Utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden får bytet inte äga rum.

Allt fler hyresvärdar ställer också krav på att man ska ha bott i lägenheten minst 1 år innan ett byte kan ske. Undantag kan göras om det finns ett mycket stort behov för flytt, (exempelvis dödsfall i familjen)

När bör samtycke ges från sin hyresvärd?

Om hyresgästen har beaktansvärda skäl för lägenhetsbytet bör samtycke ges. Beaktansvärda skäl kan exempelvis vara förändrad ekonomi, ändrade familjeförhållande eller att man ska studera på annan ort.

Men hyresvärden behöver inte ge sitt samtycke till bytet om det medför en påtaglig olägenhet för hyresvärden. Bytesparten måste kunna accepteras som hyresgäst. Han eller hon ska till exempel kunna betala hyran, sköta lägenheten och inte orsaka störningar.

Hyresvärden ska inte heller ge sitt samtycke om hyresvärden misstänker att någon som är delaktig i att bytet avtalat om eller tagit emot otillåten ersättning (så kallad svarthandel med hyreskontrakt).

https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/hyra-av-bostad-och-lokal/byta-och-overlata/byta-bostad/