Att gå igenom en separation är en prövande period som kan vara tuff att ta sig igenom. Boendefrågan är något som många oroar sig över, men oroa dig inte! Vi är här för att hjälpa dig genom denna tuffa period och ge dig en smidig övergång till din nya start.

Låt oss titta närmare på hur det fungerar att byta hyreslägenhet vid en separation på ett smidigt sätt.

Rätt att byta lägenhet vid separation

När ett äktenskap går sönder kan det vara en chock för alla inblandade. Men när du väl har tagit beslutet att separera och flytta, är det bra att känna till dina rättigheter när det gäller hyresrätter. Enligt hyreslagen har du rätt att byta din lägenhet mot en annan om du har bott i din lägenhet med förstahandskontrakt i minst ett år. Detta gäller även om du har skiljt dig från din partner eller om ni har bestämt er för att bo på olika platser.

Förutsättningar för att få byta lägenhet

För att få byta lägenhet måste du ha ett beaktansvärt skäl. Skilsmässa räknas som ett sådant skäl. Men du måste även tänka på att bytet inte får medföra påtaglig olägenhet för hyresvärden. Den nya hyresgästen måste vara skötsam och ha ekonomi för att kunna betala hyran.

Om du och din partner båda vill flytta

Om båda parter vill flytta så krävs det att ni båda står på hyreskontraktet för att kunna byta till två lägenheter. Gör ni inte det kan ni ansöka hos den nuvarande hyresvärden om att ni båda ska stå på kontraktet innan ni ansöker om byte. Men det är först efter att ni båda står på hyreskontraktet som ni kan ansöka om ett byte.

Om båda parter vill bo kvar

Om ni båda vill bo kvar i lägenheten efter separationen, så finns det flera faktorer som avgör vem som får stanna. Man tittar på makarnas enskilda ekonomiska förhållanden, vem som kan få en ny lägenhet snabbast och liknande faktorer. Detta gäller även om hyresrätten bara står på den ena maken och om den eventuellt tagits in i äktenskapet som enskild egendom via äktenskapsförord.